Convert Ogg Vorbis files to MP3

Nejprve je důležité mít nainstalovaný ffmpeg, můžete si vybrat ze dvou jednoduchých způsobů (Ubuntu):

sudo apt-get install -yq ffmpeg

snap install ffmpeg

A pak už je to snadné:

for i in .ogg; do ffmpeg -i "$i" "${i%.}.mp3"; done