Convert Ogg Vorbis files to MP3

Nejprve je důležité mít nainstalovaný ffmpeg, můžete si vybrat ze dvou jednoduchých způsobů (Ubuntu).

  1. pomocí APT:

sudo apt-get install -yq ffmpeg

2. pomocí Snapu:

snap install ffmpeg

A pak už je to snadné:

for i in *.ogg; do ffmpeg -i "$i" "${i%.ogg}.mp3"; done